Maak kennis met het Innerstep E-Learning platform

E-Step
Met ons E-learningsysteem E-step bieden wij u de mogelijkheid online opleidingsprogramma’s en/of coachingsmodules in te zetten. Dit kan als aanvulling op uw bestaande traject of geheel op zichzelf staand zijn. Deelnemers kunnen overal en altijd via het internet toegang krijgen tot het benodigde studiemateriaal uit hun individueel samengestelde leerpad.

Eigen leerpad
De deelnemer kan zijn eigen leerpad samenstellen en beheren. Dit kan vanuit een eigen leervraag of een vraag die voorkomt uit een assesment, 360 graden feedback tool of andere testmethoden. Aan deze leervraag kunnen in een veilige omgeving externe of interne coaches gekoppeld worden die de deelnemer helpt zijn leerdoel te realiseren.

Coachi of coach?
In E-Step bestaat de mogelijkheid om voor elke andere leervraag te switchen van coach. Ook kan de deelnemer zelf in sommige gevallen als coach fungeren voor een collega deelnemer. Op deze manier ontstaat een grote betrokkenheid en kunnen zelfs online intervisie groepen gevormd worden.

Veilige omgeving
Uiteraard staan de leerpaden in een afgeschermde omgeving, zodat uitsluitend de door de deelnemer aangewezen personen toegang hebben tot de leerpaden. De deelnemer krijgt zijn eigen persoonlijke webpagina, gebruikersnaam en wachtwoord.

Wereldwijd bereikbaar
E-step kunt u zelf volledig inrichten met teksten, chat, afbeeldingen, video, PowerPoint Presentaties en zelfs Skype. Hierdoor kan men wereldwijd gratis met elkaar bellen, elkaar zien en elkaar's scherm delen middels geïntegreerde functionaliteiten.

Video
In E-Step kunnen vele soorten mediabestanden toegevoegd en gedeeld worden. De optie van video maakt E-step ook uitermate geschikt voor video interventie trajecten.

Combinaties
E-Step biedt een platform dat het mogelijk maakt diverse vormen van E-Learning toe te passen. De content waarmee E-Step gevuld zal worden hangt volledig af van uw leervragen en behoeften.


Innerstep HR Solutions
Kraaiheide 79
3069LC, Rotterdam
+31 10 2239081
+31 6 26482698

Stuur ons een mail

Voordelen van E-Step

  • E-Step biedt een platform en is flexibel in haar content. (Maatwerk op leervraag)
  • Consistentie (Leer prikkel blijft aanwezig, ook ‘na’ een eventuele training)
  • Flexibel leren (leermateriaal is 24/7en wereldwijd beschikbaar)
  • Kostenbesparing (reiskosten/verblijfkosten/cursusruimtes)
  • Veilige leeromgeving (drempelverlagend)
  • Inzichtelijk (bouwt automatisch een digitaal portfolio op)

Diensten & producten

Contact

Innerstep HR Solutions
Kraaiheide 79
3069LC, Rotterdam
+31 10 2239081
+31 6 26482698