Hoe werkt het

Als je iemand effectief wilt faciliteren in leren, moeten doelen van organisatie en individu bij elkaar worden gebracht. Zonder afstemming en inzicht in het nut en belang zullen er in onze visie hindernissen ontstaan die ROI onmogelijk maken.

Onze visie

Wij werken vanuit de overtuiging dat het werkelijke succes van uw organisatie schuilt in individueel ondernemerschap in elke laag van uw organisatie. Door rekening te houden met menselijke behoeften, de leeromgeving in te richten en opleidingen te ontwikkelen die aansluiten bij cultuur en leerstijl ontstaat optimale ontplooiing van individu en organisatie.


Waarom zijn wij anders?


  • Wij zijn een opleidingskundig ontwikkelbureau dat zich richt op het effectief faciliteren van leren.
  • Ons vertrekpunt is gebaseerd op praktijkbevindingen (valkuilen) waarin we zien dat opleidingsbudgetten inefficiënt worden gebruikt.
  • Onze werkwijze focused zich op het dichten van opleidingsvalkuilen alvorens wij overgaan tot de start van een opleidingstraject.
  • Onze diensten en producten zijn in te zetten bij zowel reeds ingekochte trajecten als bij een nieuwe opleidingsambitie/-vraag.
  • Wij ontwikkelen een “one size fits no one” traject dat aansluit op uw ambitie en cultuur en garanderen Return On Investment.

Onze thema’s

Met ons vlaggenschip-product, EMDP, bieden wij een breed scala aan trainingsthema’s gericht op strategie, leiderschap, management, teamontwikkeling en communicatie. Wij zien onszelf echter niet als een trainingsbureau maar als een opleidings ROI facilitator.


Innerstep HR Solutions
Kraaiheide 79
3069LC, Rotterdam
+31 10 2239081
+31 6 26482698

Stuur ons een mail

Share

Diensten & producten

Contact

Innerstep HR Solutions
Kraaiheide 79
3069LC, Rotterdam
+31 10 2239081
+31 6 26482698